Gemeentebelang

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder
Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Gemeentebelang is al 80 jaar lokaal actief. Eerst in Bathmen en sinds 2005 in de gemeente Deventer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werden we de grootste fractie. We maken nu vier jaar deel uit van het College.

Een belangrijk speerpunt is en blijft het voeren van een solide financieel beleid. We vinden dat de gemeente zich vooral moet richten op haar kerntaken en goed moet omgaan met gemeenschapsgeld. Door de inzet van onze wethouder en lijsttrekker Liesbeth Grijsen is de financiële positie van onze gemeente flink verbeterd. Er kan weer structureel geïnvesteerd worden. In mensen, economie en duurzaamheid.

Gemeentebelang zet zich in voor een samenleving waarin het goed leven en werken is. Voor alle inwoners en vooral ook mét alle inwoners. We staan voor een toekomstbestendige gemeente, gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid. Mensen die het even niet redden, laten we niet in de kou staan.

www.gemeentebelangdeventer.nl